struka(e): ekonomija
Becker, Gary Stanley
američki ekonomist
Rođen(a): Pottsville, 2. XII. 1930.
Umr(la)o: Chicago, 3. V. 2014.

Becker [be'kəɹ], Gary Stanley, američki ekonomist (Pottsville, 2. XII. 1930Chicago, 3. V. 2014). Profesor ekonomike na Sveučilištu Columbia u New Yorku i na Čikaškom sveučilištu. Najveći mu je doprinos ekonomskoj znanosti teorija ljudskoga kapitala, u kojoj pokazuje da se ljudske sposobnosti mogu promatrati kao kapital koji se oblikuje investicijama i koji daje prinos slično kao i fizički kapital. Primijenio je ekonomsku analizu na nova područja, kao što su ponašanje obitelji i njezinih članova, rasna, spolna i vjerska diskriminacija, kriminal i dr. Godine 1992. dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za proširenje primjene mikroekonomske analize na području ljudskog potencijala i ponašanja. Glavna djela: Ekonomika diskriminacije (The Economics of Discrimination, 1957), Ljudski kapital (Human Capital, 1964), Rasprava o obitelji (A Treatise on Family, 1981), Računovodstvo za ukuse (Accounting for Tastes, 1996), Ekonomika života (The Economics of Life, koautorica Guilty Nashat Becker, 1997), Socijalna ekonomika (Social Economics, koautor Kevin Murphy, 2001).

Citiranje:

Becker, Gary Stanley. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/becker-gary-stanley>.