struka(e): fizika

Beerov zakon [be:'əɹ~] (prema njemačkom fizičaru Augustu Beeru, 1825–63), fizikalni zakon prema kojemu su eksponencijalno povezani svjetlosna jakost koju propušta otopina neke tvari i koncentracija otopine. Povezan s Lambertovim zakonom, Beer–Lambertov zakon može se prikazati izrazom I = I0 e (–σN L), gdje je I0 početna svjetlosna jakost, I svjetlosna jakost propuštene svjetlosti kroz sredstvo debljine L i koncentracije N, a σ reducirani apsorpcijski koeficijent karakterističan za tvar koja apsorbira svjetlost.

Citiranje:

Beerov zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/beerov-zakon>.