struka(e):

biharmonična funkcija, funkcija u(x) = u(x1 , … xn) realnih varijabli određenih u području D euklidskog prostora Rn (n ≥ 2), koja ima neprekidne parcijalne derivacije do četvrtog reda i koja zadovoljava jednadžbu

Δ² u = 0,

gdje je Δ Laplaceov operator (→ laplace, pierre simon de, laplaceov operator). Biharmonična funkcija javlja se kao rješenje mnogobrojnih problema u fizici.

Citiranje:

biharmonična funkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/biharmonicna-funkcija>.