struka(e):

bikvadratna jednadžba, algebarska jednadžba oblika ax4 + bx² + c = 0, gdje su a, b i c realni brojevi i a ≠ 0. Zamjenom y = x² svodi se na kvadratnu jednadžbu.

Citiranje:

bikvadratna jednadžba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/bikvadratna-jednadzba>.