struka(e): matematika
Blanuša, Danilo
hrvatski matematičar i fizičar
Rođen(a): Osijek, 7. XII. 1903.
Umr(la)o: Zagreb, 8. VIII. 1987.
ilustracija
BLANUŠA, Danilo

Blanuša, Danilo, hrvatski matematičar i fizičar (Osijek, 7. XII. 1903Zagreb, 8. VIII. 1987). Studirao elektrotehniku u Zagrebu (1921–22), a nastavio i diplomirao u Beču 1934. Godine 1926–29. izvanredno studirao teoretsku fiziku i matematiku. Doktorirao 1943. iz područja Besselovih funkcija, a habilitirao se iste godine na Tehničkom fakultetu (od 1956. Elektrotehnički fakultet) u Zagrebu. Izvanredni profesor matematike na Tehničkom fakultetu u Zagrebu (1944), a od 1949. redoviti profesor te predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku. Redoviti član JAZU (danas HAZU) od 1958. i Austrijske akademije znanosti (Österreichische Akademie der Wissenschaften) od 1974. Dobio je Nagradu za životno djelo (1974).

Glavno su područje njegova znanstvenoga rada problemi izometričkog smještanja prostornih oblika s konstantnom zakrivljenošću u višedimenzionalne prostore konstantne zakrivljenosti. Uspio je izometrički smjestiti hiperbolnu ravninu s geometrijom Nikolaja Ivanoviča Lobačevskoga u šesterodimenzionalni euklidski prostor. O njegovim radovima o izometričkom smještanju održan je 1959. poseban seminar na Moskovskome državnom sveučilištu »Lomonosov«. Na području topologije u okviru problema tri, odnosno četiri boje, konstruirao je (1946) drugi dotad poznati netrivijalni trivalentni graf neobojiv s tri boje, poznat u svijetu kao Blanušin graf. – U fizici, u području relativističke termodinamike, Blanuša je dao drugačiju koncepciju ugrađivanja fenomenološke termodinamike u okvire specijalne teorije relativnosti od one Maxa Plancka i Alberta Einsteina, te dao korigirane formule za transformaciju temperature i količine topline (1949). Njegova je koncepcija danas općeprihvaćena. Napisao je popularnoznanstveno djelo Teorija relativnosti (1955) i udžbenik u četiri sveska Viša matematika (1963. I/1; 1965. I/2; 1969. II/1; 1974. II/2).

Citiranje:

Blanuša, Danilo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/blanusa-danilo>.