struka(e): geografija, hrvatska | arheologija

Brnaze, selo u Dalmatinskoj zagori, 3 km jugoistočno od središta Sinja; 3124 st. (2021). Sjevernim dijelom morfološki je spojeno sa Sinjem. Leži u Sinjskom polju, na 326 m visine, na raskrižju cesta Split–Sinj–Knin i Brnaze–Trilj–Imotski. Gospodarsku osnovu čini poljoprivreda, osobito stočarstvo (svinja, ovca, govedo), trgovina i obrtništvo. Na mjestu starije crkve sv. Nikole Tavelića (izgrađena 1972., porušena 2018) gradi se nova crkva. – Na Mioljači nalaze se ostatci starohrvatske crkve sv. Mihovila sa šest apsida iz IX. ili X. st., sagrađene vjerojatno na temeljima crkve iz ranokršćanskoga doba. Pronađeni su ulomci crkvenoga kamenog namještaja iz starohrvatskoga doba, dio ranokršćanske oltarne pregrade i nekoliko antičkih spomenika. U crkvi i oko nje otkriveni su kasnosrednjovjekovni grobovi s različitim prilozima (prstenje, naušnice, ostruge, novac).

Citiranje:

Brnaze. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/brnaze>.