struka(e): fizika
Compton, Arthur Holly
američki fizičar
Rođen(a): Wooster, 10. IX. 1892.
Umr(la)o: Berkeley, 15. III. 1962.
ilustracija
COMPTON, Arthur Holly

Compton [kɔ'mptən], Arthur Holly, američki fizičar (Wooster, 10. IX. 1892Berkeley, 15. III. 1962). Doktorirao (1916) na Princetonskom sveučilištu. Bio je profesor na Sveučilištu u Chicagu (1923–45), rektor Washingtonova sveučilišta u St. Louisu (1945–53) i profesor (1953–61). Otkrio porast valne duljine rendgenskoga zračenja do kojega dolazi njegovim raspršivanjem na atomima kemijskih elemenata male atomske mase. Godine 1923., istodobno s Peterom Debyeom, ali neovisno, objasnio tu pojavu (→ comptonov efekt) srazovima fotona i elektrona, pri čemu se dio energije fotona prenosi na elektron. Compton je istraživao i specifični toplinski kapacitet čvrstih tijela: sudjelovao je i u radovima na izgradnji prve atomske bombe. Sa Charlesom Thomsonom Reesom Wilsonom dobio 1927. Nobelovu nagradu za fiziku. Bio je član Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1927) i Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1928). Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Compton).

Citiranje:

Compton, Arthur Holly. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/compton-arthur-holly>.