struka(e): fizika
Cronin, James Watson
američki nuklearni fizičar
Rođen(a): Chicago, 29. IX. 1931.
Umr(la)o: Saint Paul, Minnesota, 25. VIII. 2016.

Cronin [kru'nin], James Watson, američki nuklearni fizičar (Chicago, 29. IX. 1931Saint Paul, Minnesota, 25. VIII. 2016). Doktorirao (1955) na Sveučilištu u Chicagu. Profesor fizike na Sveučilištu Princeton od 1958., od 1971. na Sveučilištu u Chicagu. Svojim radovima o invarijantnim jednadžbama i simetriji naboja (zamjenjivanje čestica njihovim antičesticama) pridonio usavršavanju komore za detekciju atomskih čestica. Godine 1980., s Valom Logsdonom Fitchom, dobio Nobelovu nagradu za fiziku, za pokus kojim su 1964. ustanovili da se K-mezoni raspadaju na dva, a ne na tri π-mezona, tj. za otkriće narušenja temeljnih načela simetrije u raspadu neutralnih K-mezona. Iz narušavanja fundamentalnoga načela simetrije nuklearnih čestica se zaključuje da su istodobno stvorene jednake količine materije i antimaterije mogle zajedno postojati, a da se odmah ne ponište. (→ cp-simetrija)

Citiranje:

Cronin, James Watson. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/cronin-james-watson>.