struka(e): biologija | fizika | medicina

degeneracija (kasnolat. degeneratio, od lat. degenerare: izroditi se, izopačiti se).

1. U biologiji i medicini, regresivni proces propadanja pojedinaca ili srodnih skupina (rasa), suprotan razvoju; osobito se odnosi na promjenu višediferenciranih stanica, tkiva ili organa biljke, životinje ili čovjeka u funkcionalno niže oblike. Opća je biološka pojava koja se, primjerice, odvija tijekom starenja jedinke. Kao patološka pojava nastaje nakon neke zaraze, ozljede, zbog nedovoljne prehrane (opadanje nezrelog voća), nedovoljne upotrebe organa (npr. mišića pri dugotrajnoj imobilizaciji okrajine) ili zbog oštećenja na zametku proizvedenih izvana. Može biti i nasljedno uvjetovana specifičnost (hereditarna degeneracija) nekih bolesti živčanoga sustava. U humanoj patologiji, degeneracija je najčešće posljedica poremećaja u mijeni tvari zbog kojega se u stanicama ili u tkivima odlažu različite supstancije, oštećujući njihovu funkciju trajno ili privremeno (reverzibilno): sluzava degeneracija, hidropska degeneracija, masna degeneracija i dr.

2. U fizici i kemiji, degeneracija u kvantnomehaničkim sustavima pojava je da jednoj svojstvenoj vrijednosti danoga kvantnoga broja odgovaraju dvije ili više svojstvenih funkcija (vektora stanja), tj. pojava da dva ili više različitih kvantnih stanja imaju jednaku energiju. Primjerice, u vodikovu atomu, vrijednost kutne količine gibanja elektrona određena je orbitalnim kvantnim brojem l. Toj vrijednosti pripada (2l + 1) različitih stanja jednake energije. Degeneracija se može narušiti djelovanjem jakoga vanjskog električnog ili magnetskog polja, a razdvajanje energijskih razina može se vidjeti u spektru kao cijepanje spektralnih linija. (→ starkov efekt; zeemanov efekt)

3. U astrofizici, degenerirani plin stanje je iznimno gustoga plina u kojem je pod utjecajem velike gravitacijske sile, npr. u bijelim patuljcima i neutronskim zvijezdama, urušena atomska struktura pa su slobodne čestice (npr. protoni, neutroni, elektroni) na međusobno manjim udaljenostima nego što su udaljenosti među česticama koje čine atom.

Citiranje:

degeneracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/degeneracija>.