struka(e): fizika
ilustracija
DIKROIZAM, 1. upadna svjetlost, 2. horizontalne vibracije potpuno apsorbirane, 3. vertikalne vibracije djelomično apsorbirane, 4. linearno polarizirana prolazna svjetlost

dikroizam (prema grč. δίχροος: dvobojan), svojstvo nekih kristala da različito apsorbiraju svjetlost koja titra u različitim ravninama, pa time stvaraju polariziranu svjetlost. Ponekad polarizacija svjetlosti ovisi o valnoj duljini pa se različito polarizirana svjetlost pojavljuje u različitim bojama. Kada se gleda u smjeru optičke osi, takav je kristal jedne boje, a druge je boje pod drugim kutovima.

Kružni dikroizam je svojstvo nejednake apsorpcije kružno polarizirane svjetlosti ovisno o tome je li polarizirana u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru.

Dikroizam se javlja kod nekih optički jednoosnih kristala (npr. turmalin), dok se kod optički dvoosnih javlja trikroizam (npr. kordierit). Zajedničkim imenom obje se pojave nazivaju pleokroizam, ali je naziv dikroizam tradicionalno uvriježen pa se i kordierit, kod kojega se pojavljuje trikroizam, naziva i diktroit. (→ polarizacija)

Citiranje:

dikroizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dikroizam>.