struka(e): geografija, hrvatska

Dilj (Dilj gora), gora u srednjoj Posavini; najviši su vrhovi Cinkovac (461 m) i Degman (461 m). Vrh Čardak (421 m) označen je visokom zidanom trigonometrijskom piramidom. Dilj je najniži dio gorskoga okvira oko Požeške kotline, koju zatvara s jugoistočne strane. Leži južno od Papuka i Krndije te istočno od Požeške gore, između rijeka Save, Orljave, Londže i Biđa. U smjeru zapad–istok gora je dugačka oko 50 km, a u smjeru sjever–jug oko 30 km. Građena je od starih kristaličnih stijena, a pokrivena tercijarnim (miocenskim) naslagama i kvartarnim (pleistocenskim) glinama. Sjeveroistočno od vrha Degmana, na visini od približno 300 m, nalazi se Sovsko jezero, ostatak miocenskoga mora. S Dilja teku potoci Petnja i Glogovica (prema jugu) te Gnojnica (prema zapadu). Obrastao je hrastovom i bukovom šumom, na južnim obroncima uzgaja se vinova loza. Sjevernim podnožjem prolazi cesta Požega–Đakovo, a južnim željeznička pruga Zagreb–Slavonski Brod–Vinkovci i autocesta Zagreb–Lipovac. Središnjim dijelom Dilj presijeca cesta Ruševo–Podvinje–Slavonski Brod. Osim rubno položenih većih općinskih središta (Podcrkavlje, Sibinj), prevladavaju mala seoska naselja (Brodski Zdenci, Glogovica, Paka i dr.). Dobro je posjećeno planinarsko odredište.

Citiranje:

Dilj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dilj>.