struka(e): ekonomija
Dybvig, Philip
američki ekonomist
Rođen(a): 22. V. 1955.

Dybvig [di'bvig], Philip, američki ekonomist (22. V. 1955). Preddiplomski studij matematike i fizike završio je 1976. na Sveučilištu Indiana, na Sveučilištu Yale ekonomiju je 1978. diplomirao te 1979. doktorirao. Predavao je na sveučilištima Yale (1979., 1981–88) i Princeton (1980–81). Od 1989. profesor je na Sveučilištu Washington u Saint Louisu, predavao je i na Jugozapadnom sveučilištu za financije i ekonomiku u Chengduu (Kina) 2010–21. Bio je urednik časopisa Review of Financial Studies. Kao svestran istraživač bavio se temama procjenjivanja kapitalne imovine, ekonomikom informacija, upravljanjem sveučilišnim kapitalnim zakladama, donošenjem odluka i koruptivnošću u hijerarhijskim organizacijama, menadžmentom rizika izvedenih financijskih instrumenata, te teorijom arbitraže, a posebno ulogom banaka u generiranju likvidnosti i ulogom državne regulative u osiguravanju stabilnosti banaka. S Douglasom Diamondom 1983. je izložio utjecajni model navala na banke i izbijanja financijskih kriza (tzv. Diamond–Dybvigov model). Uz Diamonda i Bena Bernankea 2022. je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za istraživanje banaka i financijskih kriza.

Citiranje:

Dybvig, Philip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dybvig-philip>.