struka(e): elektrotehnika

električno postrojenje, međusobno električki povezan skup proizvodnih, prijenosnih i razdjelnih elemenata električne mreže i trošila (strojeva, mjernih instrumenata, uređaja za nadzor i upravljanje i druge opreme) u zatvorenome ili na otvorenome prostoru kojemu je namjena stalna opskrba korisnika električnom energijom, spajanje i razdvajanje generatora, transformatora, vodova i dijelova električnih mreža i prekid pogona dijelova električnih mreža u kvaru. Čine ga sabirnice i spojni vodiči, izolatori, sklopni aparati (rastavljači, prekidači, sklopke), osigurači, odvodnici prenapona, mjerni transformatori (strujni i naponski), energetski transformatori, električni motori, kompresori, pumpe i dr.

Prema namjeni električno postrojenje može biti samo čvorište električne mreže (rasklopno postrojenje), spoj dvaju čvorišta mreže različitoga električnoga napona (transformatorska stanica), izvor i čvorište mreže (generatorsko postrojenje), izvor, ponor i čvorište mreže (elektroenergetsko postrojenje). Prema električnom naponu električno postrojenje može biti visokonaponsko (obično 400 kV, 220 kV, 110 kV), srednjenaponsko (obično 35 kV, 20 kV, 10 kV), niskonaponsko (do 1000 V, najčešće 400 V). Električna postrojenja mogu se nalaziti u elektranama, električnoj prijenosnoj ili distribucijskoj mreži, mogu biti industrijska i specijalna, npr. rudarska, brodska, željeznička, privremena.

Citiranje:

električno postrojenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elektricno-postrojenje>.