struka(e): fizika

entalpija (grč. ἐνϑάλπεıν: grijati unutra) (znak H), termodinamička funkcija stanja ravnoteže termodinamičkoga sustava, koja je zbroj unutrašnje energije U i umnoška tlaka p i volumena V sustava, H = U + pV. Entalpiju kao funkciju stanja sustava izveo je i definirao Heike Kamerlingh-Onnes iz Gibbsove energije G = U – TS + pV, koja opisuje smjer procesa te ravnotežu izobarno-izotermnih termodinamičkih sustava kod kojih su tlak i temperatura konstantni. Mjerna jedinica entalpije jest džul (J).

Molarna entalpija (množinska entalpija) (znak Hm) količnik je entalpije i količine tvari n : Hm = H/n. Mjerna jedinica molarne entalpije jest džul po molu (Jmol–1).

Specifična entalpija (znak h) količnik je entalpije i mase tvari, m : h = H/m. Mjerna jedinica specifične entalpije jest džul po kilogramu (Jkg–1).

Citiranje:

entalpija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/entalpija>.