struka(e): | |

faktor (lat. factor: tvorac).

1. Uzrok, pokretačka snaga ili jedan od uvjeta ili elemenata neke pojave ili procesa; čimbenik, činitelj, pokretač, tvorac (npr. genetski faktor). Također, osoba koja o nečemu odlučuje.

2. Posrednik u vanjskotrgovinskom poslovanju, koji se uključuje u financiranje izvoznih ili uvoznih poslova. Faktor prodaje robu po nalogu izvoznika i kupcima daje kredit pa time preuzima rizik prodaje i naplate. Razvojem posredništva, faktor sve manje prodaje sam robu, već dovodi u vezu prodavatelja i kupce, savjetuje ih, istražuje njihov bonitet i kreditnu sposobnost te financira obavljanje poslova.

3. U matematici, broj kojim se opisuje povećanje ili smanjenje određene veličine tako što se ta veličina njime množi ili dijeli, npr. faktor povećanja plaća zaposlenika je 6% godišnje. U množenju, broj koji se množi drugim brojem, množenik. U faktorskoj analizi, složena varijabla.

4. U fizici, količnik dviju jednakih fizikalnih veličina koje su u određenim uvjetima razmjerne, npr. faktor dobrote, faktor trenja, modifikacijski faktor. Mjerna je jedinica faktora broj jedan. (→ koeficijent)

Citiranje:

faktor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/faktor>.