struka(e): fizika
ilustracija
FAKTOR DOBROTE, prigušenje amplitude titranja kada je faktor dobrote 21

faktor dobrote (Q-faktor, dobrota) (znak Q), fizikalna veličina koja opisuje rezonantna svojstva titrajnoga sustava; omjer je energije pohranjene u titrajnome sustavu i energije utrošene u jednom periodu. Vrijednost faktora dobrote može se približno opisati kao broj slobodnih titraja koje izvede oscilator dok sva njegova energija ne prijeđe na okolinu. Niske vrijednosti faktora dobrote imaju oscilatori koji se brzo umire nakon što prestane djelovati pobudna sila, a visoke oni koji titraju još dugo nakon djelovanja pobudne sile. Što je veći faktor dobrote manje je prigušenje. Veća vrijednost faktora dobrote omogućuje uži interval rezonantnih vrijednosti frekvencije i veću amplitudu. Mjerna je jedinica faktora dobrote broj jedan.

Faktor dobrote u električnom RLC-oscilatoru koji sadrži serijski spojene omski otpornik, električnu zavojnicu i električni kondenzator pri rezonantnoj frekvenciji je:

 \(\displaystyle Q=\cfrac 1R\sqrt{\cfrac LC}\;,\)

gdje je R omski električni otpor, L induktivnost, C električni kapacitet. Što je veći omski otpor, veće je prigušenje i manji faktor dobrote. U električnom RLC-oscilatoru u kojem su omski otpornik, električna zavojnica i električni kondenzator spojeni paralelno faktor dobrote pri rezonantnoj frekvenciji je:

\(\displaystyle Q=R\sqrt{\cfrac CL}\;.\)

Što je manji omski otpor, veće je prigušenje i manji faktor dobrote. (→ rezonancija).

Prosječne vrijednosti faktora dobrote nekih sustava.

oscilator faktor dobrote
ovjes automobila 1
LC-oscilator 100
kristal kvarca 10 000 do 1 000 000
atomska jezgra 1012
Citiranje:

faktor dobrote. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/faktor-dobrote>.