struka(e): fizika
ilustracija
DIJAGRAM STANJA – a) Gibbsov ternarni dijagram; b) binarni dijagram (TA, TB - tališta komponenata A i B; L - kapljevita faza; α, β - krute faze; E - eutektik)
ilustracija
DIJAGRAM STANJA – c) dijagram stanja vode (S - kruta faza; L - kapljevita faza; G - plinska faza; p - tlak; T - temperatura; Tr - trojna točka; Kr - kritična točka); d) prostorni dijagram stanja T, x, y i izobarno-izotermni dijagram ternarne smjese

fazni dijagram, grafički prikaz empirijski određenih uvjeta pri kojima su različite faze nekoga fizikalnog sustava stabilne ili prikaz jednadžbama stanja opisanih veza među parametrima u trodimenzijskom ili dvodimenzijskome koordinatnom sustavu. Pokazuje kako se mijenjaju svojstva sustava pri promjenama neke veličine, npr. jakosti magnetskoga polja, temperature, volumena i tlaka, a posebno pri faznim prijelazima termodinamičkih sustava iz jednoga agregatnoga stanja u drugo, odnosno pri pretvorbama između različitih kristalnih faza, promjeni feromagnetičnih svojstava, pojavi supravodljivosti i dr. To mogu biti npr. jednokomponentni sustavi kod kojih su prikazane ravnoteže čvrste, tekuće i plinske faze, smjese dviju ili više kovina, smjese i spojevi dvaju ili više elemenata itd.

Ravnotežna krivulja u faznome dijagramu povezuje vrijednosti veličina pri kojima sustav postiže ravnotežna stanja između dviju faza.

Trojna točka je točka u kojoj se sijeku tri ravnotežne krivulje, tj. pri vrijednostima veličina koje su koordinate trojne točke tri faze sustava nalaze se u stanju ravnoteže.

Citiranje:

fazni dijagram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/fazni-dijagram>.