struka(e): fizika

hidrostatika (hidro- + statika), grana hidromehanike koja se bavi pojavama i silama u tekućinama koje miruju. Tri su osnovna zakona hidrostatike: 1) U tekućini koja ispunjava zatvorenu posudu vanjski se tlak širi jednoliko na sve strane (→ pascalov zakon). Praktičnu primjenu ima taj zakon kod hidraulične preše. 2) Svako tijelo uronjeno u tekućinu gubi od svoje težine onoliko koliko je teška njime istisnuta tekućina (Arhimedov zakon). Dakle, na tijelo uronjeno u tekućinu djeluje uzgon, koji je jednak i suprotno usmjeren težini istisnute tekućine. 3) Kada tijelo pluta na površini tekućine, težina mu je jednaka težini tekućine što je istisnuta onim dijelom tijela koji se nalazi ispod razine tekućine.

Citiranje:

hidrostatika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hidrostatika>.