struka(e):

geometrijska konstrukcija, postupak kojim se konstruira geometrijski lik ili predočuje geometrijsko tijelo u ravnini s pomoću određenih instrumenata. Uvjete i način izvedivosti toga postupka ispituje teorija geometrijske konstrukcije. Po tradiciji, klasična geometrijska konstrukcija dopušta kao instrumente konstrukcije samo ravnalo i šestar. U tom slučaju svaka izvediva geometrijska konstrukcija kombinacija je pet osnovnih konstrukcija: 1. spajanja dviju točaka pravcem; 2. određivanja presjeka dvaju pravaca; 3. konstrukcija kružnice određenoga središta i polumjera; 4. određivanja presjeka pravca i kružnice; 5. određivanja presjeka dviju kružnica. Sve do XIX. st. vjerovalo se da je na taj način izvediva svaka geometrijska konstrukcija. U vezi s time nastala su i tri slavna klasična problema: kvadratura kruga, trisekcija kuta i udvostručenje kocke (→ delski problem), a za njihovo rješenje izvršeno je mnogo bezuspješnih pokušaja. Nerješivost tih problema klasičnim sredstvima proizišla je kao posljedica općega rezultata da se ravnalom i šestarom mogu izvesti samo one geometrijske konstrukcije koje se algebarski svode na konačan niz linearnih i kvadratnih jednadžbi. Principijelno i praktično značenje imaju i geometrijske konstrukcije izvedive uz druge pretpostavke i uvjete, kao npr. konstrukcije koje se izvode samo ravnalom ili samo šestarom; samo ravnalom u ravnini u kojoj je već konstruirana određena kružnica sa svojim središtem; upotrebom i drugih instrumenata i pomagala (krivuljara, šablona i dr.).

Citiranje:

geometrijska konstrukcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/geometrijska-konstrukcija>.