struka(e): fizika

gustoća električnoga naboja (znak λ, σ, ρ), fizikalna veličina koja opisuje električni naboj po duljini λ = Q/l, ploštini σ = Q/S ili volumenu ρ = Q/V. Koristi se za potrebe proračuna kad se na naelektriziranom tijelu nalazi tako velik broj nepomičnih električki nabijenih čestica da nije moguće uzeti u obzir njihove pojedinačne električne naboje i položaje. Negativna je ako je električni naboj naelektriziranoga tijela negativan. Mjerna je jedinica linearne gustoće električnoga naboja kulon po metru (C/m), površinske gustoće električnoga naboja kulon po kvadratnome metru (C/m²) i volumne gustoće električnoga naboja kulon po kubnome metru (C/m³). Gustoću električki nabijenih čestica koje se gibaju opisuje gustoća električne struje.

Citiranje:

gustoća električnoga naboja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gustoca-elektricnoga-naboja>.