struka(e): fizika

gustoća električne struje (znak J), vektorska fizikalna veličina koja opisuje tok električne struje po ploštini presjeka vodiča a smjer joj se podudara sa smjerom gibanja pozitivnih električnih naboja: J = ρ v, gdje je ρ volumna gustoća električnoga naboja, a v brzina gibanja čestica nabijenih električnim nabojem. Može se opisati i s pomoću jakosti električne struje I, dakle: J = n I/S, gdje je n jedinični vektor okomit na površinu presjeka ploštine S. Gustoća električne struje ovisi o jakosti električnoga polja E koje pokreće električne naboje ali i o vrsti materijala vodiča kroz koji električna struja teče: J = σE, gdje je σ električna provodnost. Mjerna je jedinica gustoće električne struje amper po kvadratnome metru (A/m²).

Citiranje:

gustoća električne struje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gustoca-elektricne-struje>.