struka(e): metrologija

henri (međunarodni naziv henry, po Josephu Henryju) (znak H), mjerna jedinica induktivnosti, izvedena jedinica Međunarodnoga sustava jedinica, definirana količnikom vebera i ampera (H = Wb/A). Induktivnost električne zavojnice je jedan henri ako pri jednolikoj promjeni jakosti električne struje od jednoga ampera u sekundi u njoj samoindukcijom nastaje električni napon od jednoga volta (H = V s/A).

Citiranje:

henri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/henri>.