struka(e): fizika
ilustracija
UZGON, dinamički: P ploča, v relativni vjetar, H otpor, F sila na ploču, U uzgon, α kut nagiba ploče
ilustracija
UZGON, hidrostatski: U uzgon, G sila teže, p1 tlak na dubini h1, p2 tlak na dubini h2, B površina horizontalnoga presjeka tijela, V volumen tijela, ρ1 gustoća tijela, ρ2 gustoća tekućine, g ubrzanje sile teže

uzgon (znak FU), sila kojom fluid (tekućina ili plin) djeluje na uronjeno tijelo suprotno smjeru gravitacije FU = ρgV, ovisi o volumenu tijela (V), gustoći fluida u koji je tijelo uronjeno (ρ) i gravitacijskom ubrzanju (g).

Statički uzgon sila je koja djeluje na površinu tijela što miruje u plinu ili tekućini. Na tijelo uronjeno u fluid djeluje hidrostatski tlak jednak u svim smjerovima: p = ρgh, gdje je (ρ) gustoća, (h) visina stupca fluida i (g) gravitacijsko ubrzanje. Sile koje na uronjeno tijelo djeluju bočno se poništavaju, sile koje na tijelo djeluju prema dolje manje su od sila koje djeluju prema gore zbog većeg hidrostatskog tlaka na većoj dubini a rezultantna sila prema gore je uzgon.

Dinamički uzgon sila je koja djeluje na površinu tijela što se giba u plinu ili tekućini, a usmjerena je okomito na smjer strujanja. Postavi li se ploča pod kutom (manjim od 90°) prema smjeru strujanja (ili, što je isto, ako se ploča giba nagnuta pod kutom prema svojemu smjeru gibanja kroz fluid), tada zbog nesimetrije silâ, koje djeluju s obiju strana ploče, na ploču djeluje sila kojoj se hvatište ne nalazi u geometrijskom središtu ploče. Giba li se ploča horizontalno, dinamički uzgon tjera ju uvis. Dinamički uzgon omogućava let zrakoplova, odnosno općenito let tijela gušćih od zraka. (→ stabilnost)

Citiranje:

uzgon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/uzgon>.