struka(e):
ilustracija
HIPERBOLOIDI, rotacijski hiperboloid – dvoplohi (gore); jednoplohi (dolje); l je os rotacije

hiperboloid (hiperbol[a] + -oid), ploha drugoga reda sa središtem i trima osima simetrije. Dvije su osnovne vrste: jednoplohi hiperboloid s najjednostavnijom jednadžbom u Kartezijevim koordinatama x²/a² + y²/b² − z²/c² = 1 i dvoplohi hiperboloid s jednadžbom x²/a² + y²/b² − z²/c² = −1. Presjeci hiperboloida s ravninama paralelnima s po dvjema osima jesu elipse ili hiperbole. Jednoplohi hiperboloid je pravčasta ploha s dvama sustavima pravčastih izvodnica, tj. može se dobiti kao unija pravaca. Rotacijski hiperboloid nastaje rotacijom hiperbole oko njezine imaginarne (jednoplohi), odnosno realne osi (dvoplohi). Hiperbolični paraboloid je paraboloid u obliku sedla.

Citiranje:

hiperboloid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hiperboloid>.