struka(e): matematika

hipotenuza (hipo-1 + grč. τείνεıν: napinjati), stranica pravokutnoga trokuta nasuprot pravomu kutu, tj. najduža stranica pravokutnoga trokuta. Prema Pitagorinu poučku kvadrat njezine duljine jednak je zbroju kvadrata obiju kateta, tj. c² = a² + b², gdje su a i b duljine kateta, a c duljina hipotenuze.

Citiranje:

hipotenuza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hipotenuza>.