struka(e): matematika

kateta (lat. cathetus < grč. ϰάϑετος: okomica), bilo koja od dviju stranica pravokutnoga trokuta koje tvore pravi kut. Priležeća kateta je krak zadanoga šiljastoga kuta. Nasuprotna kateta je kateta nasuprot zadanomu šiljastom kutu. Prema Pitagorinu poučku kvadrat duljine jedne katete jednak je razlici kvadrata hipotenuze i druge katete, tj. a² = c² – b², gdje su a i b duljine kateta, a c duljina hipotenuze.

Citiranje:

kateta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kateta>.