struka(e): medicina
Honjo Tasuku
japanski imunolog
Rođen(a): Kyoto, 27. I. 1942.

Honjo [hono] Tasuku, japanski imunolog (Kyoto, 27. I. 1942). Diplomirao medicinu (1966) i doktorirao medicinsku kemiju (1975) na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Kyotu. Radio kao docent na Medicinskome fakultetu u Tokyu (1974–79), profesor na Medicinskome fakultetu u Osaki (1979–84) i na Medicinskome fakultetu u Kyotu (1984–2005). Zaslužan je za otkriće izražaja (ekspresije) proteina PD-1 (engl. programmed cell death protein 1) prigodom aktivacije limfocita T i predložio je ulogu PD-1 kao negativnoga koreceptora imunološkoga odgovora. Pokazao je da inhibicija PD-1 pridonosi liječenju raka te je slijedom njegovih otkrića imunoterapija protiv proteina PD-1 odobrena u SAD-u, Japanu te u EU-u (2015). U Hrvatskoj se lijek zasnovan na tom otkriću primjenjuje kao monoklonsko protutijelo pod imenom Keytruda za liječenje bolesnika koji boluju od metastatskog ili neoperabilnoga melanoma stadija IIIc te za liječenje metastatskoga karcinoma pluća nemalih stanica. Budući da je ta terapija namijenjena liječenju zloćudnih tumora na više organa, ovaj tretman revolucionalizira terapiju raka i smatra se po važnosti ekvivalentnim penicilinu u liječenju zaraznih bolesti. Godine 2018. T. Honjo podijelio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu s američkim imunologom Jamesom Allisonom za postignuća ostvarena u liječenju raka inhibicijom negativne regulacije imunološkoga sustava.

Citiranje:

Honjo Tasuku. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/honjo-tasuku>.