struka(e): fizika

izobarni proces (izo- + -baran), termodinamički proces pri kojem se tlak termodinamičkoga sustava ne mijenja (Δp = 0), dok se temperatura mijenja razmjerno volumenu. Odvija se pri širenju plina uz dovođenje topline iz okoline i povećanje temperature ili sažimanju plina uz odvođenje topline u okolinu i smanjenje temperature. Pri takvu procesu mehanički rad jednak je umnošku tlaka plina p i promjene volumena ΔV, pozitivan pri širenju, a negativan pri sažimanju plina, dakle: W = pΔV.

Izobara je krivulja koja opisuje promjene tlaka i volumena pri izobarnom procesu. (→ izobarni zakon)

Citiranje:

izobarni proces. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/izobarni-proces>.