struka(e): fizika

termodinamički proces, proces promjene stanja nekog termodinamičkoga sustava opisan s pomoću makroskopskih veličina (temperatura, tlak, toplina, volumen) pri kojemu dolazi do prijenosa energije, npr. adijabatski proces, izoprocesi (izotermni, izobarni, izohorni, izentropni).

Termodinamički se reverzibilni proces zbiva kada termodinamički sustav od početnoga do konačnoga stanja sporo prolazi kroz više ravnotežnih stanja, a može se odvijati i u suprotnom smjeru. Termodinamički ireverzibilni proces zbiva se kada termodinamički sustav od početnoga do konačnoga stanja brzo prolazi kroz više neravnotežnih stanja i ne može se odvijati u suprotnom smjeru. Primjerice, Jouleovo (slobodno) širenje plina u vakuum je ireverzibilni proces pri kojem nema prijenosa topline jer se plin širi brzo, nema rada jer plin ništa ne potiskuje, te nema ni promjene unutarnje energije sustava. Rad termodinamičkoga sustava ovisi o vrsti termodinamičkoga procesa kojim je sustav iz početnoga došao u konačno stanje.

Termodinamički kružni proces je proces kojim se termodinamički sustav nakon više stanja dovodi u početno stanje, npr. Carnotov kružni proces (dva izotermna i dva adijabatska procesa), Dieselov kružni proces (izobarni, izentropni, izohoni i izentropni proces), Clausius-Rankineov proces (izobarni, adijabatski, izobarni i izohorni proces).

Citiranje:

termodinamički proces. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/termodinamicki-proces>.