struka(e): medicina
Jacob, François
francuski liječnik, biokemičar i biolog
Rođen(a): Nancy, 17. VI. 1920.
Umr(la)o: Pariz, 19. IV. 2013.
ilustracija
JACOB, François

Jacob [žakɔ'b], François, francuski liječnik, biokemičar i biolog (Nancy, 17. VI. 1920Pariz, 19. IV. 2013). Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Parizu 1947., a doktorirao 1954. na Prirodoslovnom fakultetu u Parizu. Najveći dio znanstvene karijere proveo je kao istraživač u Pasteurovu Institutu u Parizu. Otkrio da su geni u bakterijama raspoređeni linearno u obliku prstena. Proučavao regulaciju sinteze bakterijskih enzima, a sa J. Monodom pretpostavio postojanje glasničke ribonukleinske kiseline (→ nukleinske kiseline). God. 1965. zajedno s A. Lwoffom i Monodom dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu. Djela: Logika živoga (La Logique du vivant, 1970), Igra mogućega (Le Jeu des possibles, 1981), Miš, mušica i čovjek (La Souris, la mouche et l’homme, 1997).

Citiranje:

Jacob, François. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/jacob-francois>.