struka(e): matematika
ilustracija
KARDIOIDA

kardioida (grč. ϰαρδıοεıδής: srcolik), ravninska algebarska krivulja četvrtoga reda srcolika oblika; skup točaka koji nastaje kada se na svakoj sekanti zadane kružnice polumjera r, koja prolazi njezinom čvrstom točkom S, odrede po dvije točke T1 i T2, tako da vrijedi PT1 = PT2 = 2r. U točki S krivulja ima šiljak. Kardioidu opisuje točka kružnice koja se kotrlja izvana po kružnici jednakog polumjera, tj. epicikloida za R = r. U polarnom koordinatnom sustavu određena je jednadžbom r = a (1 + cos φ), gdje je a promjer kružnice. U pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu određena je jednadžbom: (x² + y² – 2ax)² – 4a² (x² + y²) = 0. Invarijantna je u odnosu na inverziju. Poseban je slučaj Pascalova puža.

Citiranje:

kardioida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kardioida>.