struka(e): fizika

Kirchhoffova pravila [ki'rxɔf~], dva pravila, utemeljena na zakonima očuvanja električnoga naboja i energije, koja omogućuju proračun električne struje i snage u istosmjernim i izmjeničnim električnim strujnim krugovima: 1) zbroj iznosa ulaznih električnih struja u svakoj čvornoj točki električnoga strujnoga kruga jednak je zbroju iznosa izlaznih električnih struja; 2) u svakom zatvorenom strujnom krugu algebarski zbroj električnih napona naponskih izvora i padova električnoga napona na otpornicima jednak je nuli. Nazvana su po Gustavu Robertu Kirchhoffu.

Citiranje:

Kirchhoffova pravila. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kirchhoffova-pravila>.