struka(e):

kloniranje (prema klon).

1. Reprodukcija organizama, stanica ili gena iz jednog odgovarajućega pretka radi dobivanja genetički identičnoga potomstva. – Prvi klonirani sisavac bio je 1995. bijeli miš za pokuse s tumorima, a najpoznatiji je ovca Dolly, klonirana 1997. U posljednjem slučaju postupak se sastojao u prijenosu jezgre (gena) iz tjelesne stanice (stanice vimena) jedne pasmine ovaca u izoliranu jajnu stanicu druge pasmine, kojoj je prethodno izvađena (haploidna) jezgra. Jajna stanica druge pasmine s jezgrom prve pasmine usađena je potom u maternicu zamjenske majke. Okoćeno je janje klon (genetski identičan) s pasminom davateljicom jezgre jer je nastalo bez oplodnje.

2. Postupak izolacije, identifikacije i manipulacije pojedinim genima ili stanicama koji se temelji na rekombinantnoj DNA. – Kloniranje DNA, umnažanje fragmenata DNA iz bilo kojeg izvora umetanjem u prikladni vektor (plazmid ili DNK virusa), unošenje vektora u bakterijsku ili kvaščevu stanicu i daljnje razmnažanje tako transformiranog organizma i vektora unutar njega.

Citiranje:

kloniranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 1.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kloniranje>.