struka(e): matematika

kombinatorika (njem. Kombinatorik, prema kasnolat. combinatio: združivanje), grana matematike koja se bavi problemima rasporeda, svrstavanja i prebrojavanja tj. prebrojavanjem elemenata konačnih skupova i načina da se ti elementi poredaju. U takvim se problemima prirodno nameću dva pitanja: je li problem uopće rješiv i, ako jest, na koliko načina. U mnogim je problemima egzistencija bar jednoga rješenja trivijalna i interes leži u broju načina (problemi prebrojavanja).

Metode kombinatorike koriste se u elementarnoj teoriji vjerojatnosti, a dio kombinatorike našao je primjenu i u teoriji igara i linearnom matematičkom programiranju (minimalni i maksimalni izbori). Kombinatorici je bliska i teorija grafova. (→ kompleksije)

Citiranje:

kombinatorika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kombinatorika>.