struka(e): matematika
ilustracija
KOMPLEKSNA RAVNINA, geometrijski prikaz kompleksnoga i konjugiranoga kompleksnoga broja u kompleksnoj ravnini

kompleksna ravnina (Gaussova ravnina), ravnina u kojoj se prikazuju kompleksni brojevi, nalikuje na Kartezijev dvodimenzijski koordinatni sustav u kojem realni dijelovi kompleksnih brojeva leže na apscisi, a imaginarni na ordinati. Svakoj točki ravnine odgovara jedan kompleksni broj z, dakle: z = x + iy. Modul kompleksnoga broja jest udaljenost od ishodišta do točke z, r =  x² + y² , a argument kompleksnoga broja jest kut između realne osi i dužine udaljenosti r, dakle: φ = arctan (y/x). Konjugirano kompleksni brojevi (parovi brojeva jednakih realnih, a suprotnih imaginarnih dijelova) na kompleksnoj ravnini prikazani su točkama koje su simetrične s obzirom na apscisu.

Citiranje:

kompleksna ravnina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kompleksna-ravnina>.