struka(e): fizika

kvantni skok, prijelaz između dvaju stacionarnih stanja kvantnomehaničkoga sustava (atomske jezgre, atoma, molekule, kristalne rešetke i dr.) pri kojemu se emitira ili apsorbira određeni kvant energije. Primjerice, kvantni skok je prijelaz elektrona u atomu iz jedne orbitale u drugu pri čemu se emitira ili apsorbira elektromagnetski val i mijenja kvantni broj.

Citiranje:

kvantni skok. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kvantni-skok>.