struka(e): strojarstvo | matematika | šumarstvo
ilustracija
LANČANICA
ilustracija
LANČANICA, usporedba lančanice y = cosh x i parabole y = x2+1

lančanica.

1. U matematici, transcendentna ravninska krivulja oblika kakav pod opterećenjem poprima idealno savitljivo uže ovješeno na svojim krajevima. U pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu određena je jednadžbom y = a cosh (x/a), gdje je a odsječak na y osi. Jednadžbu je otkrio Jakob Bernoulli. Njezin oblik ovisi o opterećenju, o sili kojom je uže zategnuto te o udaljenosti između mjesta ovješenja. Kada je uže opterećeno jednoliko duž svoje horizontalne projekcije, a vlastita je težina užeta pritom zanemariva (kao što je to približno kod visećih mostova ili skijaških žičara), uže poprima oblik parabole (parabolička lančanica). Ako je opterećenje jednoliko raspodijeljeno duž užeta (npr. vlastita težina, led i vjetar kod električnih i telefonskih zračnih vodova), uže poprima oblik grafičkoga prikaza hiperbolne funkcije, pa se takav oblik naziva običnom ili hiperbolnom lančanicom.

2. U šumarstvu, pila s nazubljenim lancem pogonjena benzinskim ili električnim motorom (pila lančanica); služi za sječu grana i stabala te za grubu obradbu drva.

Citiranje:

lančanica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/lancanica>.