struka(e):

logička operacija, matematička operacija koja matematičkoj izjavi pridružuje njezinu negaciju ili dvjema matematičkim izjavama složenu izjavu: npr. disjunkcija, ekvivalencija, implikacija i konjunkcija. Vrijednost istinitosti logičkih izraza za svaku logičku operaciju i za svaku moguću kombinaciju zadanih logičkih vrijednosti prikazuje se s pomoću tablice istinitosti.

Citiranje:

logička operacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 21.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/logicka-operacija>.