struka(e): matematika

tablica istinitosti, tablica kojom se prikazuju vrijednosti istinitosti logičkih izraza za svaku moguću kombinaciju zadanih logičkih vrijednosti svih ulaznih varijabli. Najčešće se tablica istinitosti sastoji od jednoga stupca za svaku vrijednost ulazne varijable (na primjer matematičkih izjava A i B) i jednoga završnog stupca za sve moguće rezultate logičke operacije koji se prikazuju tablično.

Ako je matematička izjava A istinita, njezina je vrijednost istinitosti ⊤ (ili 1), a ako je matematička izjava lažna, njezina je vrijednost istinitosti ⊥ (ili 0).

Tablica istinitosti osnovnih logičkih operacija:

A B

negacija

A

konjunkcija

A ∧ B

disjunkcija

A ∨ B

implikacija

A ⇒ B

ekvivalencija

A ⇔ B

 
 

Tablica istinitosti nekih složenih logičkih operacija:

A B ⌉(A ∧ B) ⌉(A ∨ B) A ∧ ⌉B A ∨ B

Citiranje:

tablica istinitosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/tablica-istinitosti>.