struka(e): matematika | elektrotehnika

logički sklopovi, električni, elektronički, elektromagnetski ili fluidni elementi namijenjeni izvođenju određenih logičkih funkcija. Primjenjuju se u računalima, regulacijskim krugovima, u uređajima za daljinska mjerenja i upravljanja i dr. Osnovni logički sklopovi invertor (negator), i-sklop i ili-sklop izvedeni su na temelju logičkih operacija negacije, konjunkcije i disjunkcije; njihovim kombiniranjem mogu se ostvariti sve ostale logičke operacije. Signal koji ulazi u sklopove i s pomoću kojega se izvodi operacija također je u skladu s postavkom logike, tj. jedno je od dvaju diskretnih stanja označenih s 1 i 0; ta su stanja podudarna s logičkim pojmovima »istinitost« i »neistinitost«.

Negacija pridaje nekoj izjavi negativan smisao. Inverter ulaznom signalu koji odgovara stanju 1 (»istinitosti«) daje na izlazu njegov negativan smisao (»neistinitosti«), tj. a signalu koji odgovara stanju 0 (»neistinitosti«) daje na izlazu njegov negativan smisao (»istinitosti«).

Konjunkciji po smislu odgovara značenje veznika i, pa slijedi da će konjunkcija više izjava biti samo onda istinita ako su sve izjave istinite. Operacija se izvodi s pomoću i-sklopa, izvedenoga tako da na izlazu daje stanje 1 samo onda kada na svim njegovim ulazima postoji signal stanja 1.

Disjunkcija se izvodi s pomoću ili-sklopa, a smisao te operacije odgovara značenju veznika ili. Sud dan s dvjema izjavama povezanima tim veznikom smatrat će se istinitim ako je istinita bilo koja od izjava ili obje istodobno. Prema tomu, ili-sklop djeluje tako da je na njegovu izlazu stanje 1 kada je bar na jednom od njegovih ulaza stanje 1; stanje 0 je na izlazu samo onda kada su svi ulazi 0.

Povezivanjem osnovnih logičkih sklopova ostvaruju se najrazličitije logičke, a njihovim posredovanjem i matematičke operacije.

Citiranje:

logički sklopovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/logicki-sklopovi>.