struka(e): fizika

magnet (lat. magnes, genitiv magnetis < grč. Μαγνῆτıς λίϑος: kamen iz Magnezije), svako tijelo koje stvara magnetsko polje u sebi i oko sebe, te da djeluje privlačnom silom na feromagnetične materijale (npr. željezo) i Lorentzovom silom na električki nabijene čestice u gibanju.

Trajni ili permanentni magnet to svojstvo ne mijenja tijekom vremena, osim ako se vanjskim djelovanjem ne demagnetizira.

Privremeni ili promjenljivi magnet to svojstvo ima dok je izložen utjecaju magnetskoga polja što ga stvara neki drugi magnet u okolini. Magnetsko polje nastaje i u okolini vodiča kojim teče električna struja. Strujna petlja ili mnoštvo namotaja u obliku zavojnice ponaša se kao magnet.

Djelovanje magnetskoga polja u nekoj točki može se ustanoviti magnetnom iglom, koja se lako zakreće na svojem uporištu u smjer magnetskoga polja. Tako označeni smjerovi od točke do točke u prostoru čine magnetsku silnicu. Magnetsko polje što ga stvara neki magnet obično se prikazuje skupom magnetskih silnica. One izlaze iz sjevernoga magnetskoga pola i ulaze u južni, a unutar magneta silnice idu od južnoga prema sjevernom polu tako da ukupno čine zatvorene linije. Magnetske silnice mogu se eksperimentalno zapaziti ako se iznad magneta postavi staklena ploča i na nju pospe željezna pilovina te se ploča lagano potrese.

Citiranje:

magnet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/magnet>.