struka(e): matematika
Menehmo
grčki matematičar
IV. st. pr. Kr.

Menehmo (grč. Mέναιχμος, Ménaikhmos), grčki matematičar (IV. st. pr. Kr.). Oko 350. pr. Kr. otkrio je parabolu i hiperbolu , nastojeći riješiti problem udvostručenja kocke (→ delski problem), na temelju razmjera Hipokrata s Hija : x = : y = : b, gdje su a i b konstante, a x i y varijable. Iz razmjera slijedi: ay = x², bx = y², ab = xy, odnosno u uobičajenu obliku: y = 1/a x², x = 1/b y² , y = ab 1/x. Spoznao je da se parabola i hiperbola mogu dobiti presijecanjem stošca ravninom, ali to nije dokazao tako jasno i općenito kao Apolonije iz Perge.

Citiranje:

Menehmo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/menehmo>.