struka(e): strane riječi | matematika

sfera (grč. σφαῖρα: kugla; lopta).

1. U matematici, kuglina ploha, skup točaka u prostoru koje su jednako udaljene od središta, tj. rotacijska ploha koja se može dobiti rotacijom kružnice oko bilo kojega njezina promjera. Udaljenost između točaka sfere i središta jest polumjer, a najveća je udaljenost između točaka sfere promjer. Presjek sfere s ravninom jest kružnica. Svaka ravnina koja sadržava središte sfere dijeli sferu na dvije hemisfere. Sferu polumjera r sa središtem u točki (x0, y0, z0) opisuje jednadžba (x – x0)² + (y – y0)² + (z – z0)² = r². Ploština sfere jest P = 4πr², a volumen V = 4/3 r³π. Glavna ili velika kružnica jest kružnica na sferi kojoj je središte u središtu sfere. Antipodne točke glavne kružnice njezine su dijametralno suprotne točke. Ortodroma je najkraća spojnica dviju točaka na sferi, luk glavne kružnice. Sferni trokut je oblik koji tvore tri sferne dužine određene trima točkama sfere koje ne leže na istoj glavnoj kružnici. (→ kugla; nebeska sfera; sferna geometrija; sferna trigonometrija).

2. U prenesenom značenju: područje, djelokrug.

Citiranje:

sfera. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sfera>.