struka(e): kemija | fizika

molekularna spektroskopija, spektroskopske tehnike kemijske analize i molekularne fizike koje se temelje na promjenama energije u molekulama, a posljedica su njihova međudjelovanja s elektromagnetskim zračenjem. Energetske se promjene registriraju kao spektralne linije i vrpce u različitim apsorpcijskim spektrima kemijskih spojeva. Ti su spektri složeniji od atomskih spektara, jer se energetske promjene ne odnose samo na elektronsku energiju (→ atomska spektrometrija), nego ponajprije na energiju molekularnih rotacija i molekularnih vibracija njezinih atoma. Apsorpcijom elektromagnetskoga zračenja mogući su diskretni prijelazi između različitih energetskih razina u molekuli. Ovisno o iznosu potrebne energije, pojedini prijelazi leže u različitim spektralnim područjima, pa se po tome razlikuju i pojedine mjerne tehnike molekularne spektroskopije. Tako se molekularni rotacijski spektri opažaju u dalekom infracrvenom području (→ infracrveno zračenje) i mikrovalnom području (→ mikrovalovi), vibracijski spektri opažaju se u mikrovalnom području i s pomoću Ramanove spektroskopije, istodobna rotacija molekule i vibracije atoma snimanjem u infracrvenom području, promjena elektronske energije u vidljivom i ultraljubičastom području (→ ultraljubičasto zračenje), dok se promjena orijentacije spina atomske jezgre registrira nuklearnom magnetskom rezonancijom, a elektronskog spina elektronskom paramagnetskom rezonancijom.

Citiranje:

molekularna spektroskopija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/molekularna-spektroskopija>.