struka(e): fizika

rotacijski spektar, dio spektra elektromagnetskog zračenja u infracrvenom i mikrovalnom području valne duljine od 3 mm do 30 cm koji potječe od molekularnih rotacija pri kojima se razmak među atomima koji čine molekulu ne mijenja. Karakterizira ga linearno povećanje razmaka među susjednim spektralnim linijama. Omogućava proučavanje geometrijskih parametara molekula, određivanje električnih svojstava molekula, kvantitativnu i kvalitativnu analizu plinskih mješavina, posebno analizu kemijskog sastava međuzvjezdane tvari. Poznavanje rotacijskih i vibracijskih spektara neke molekule omogućava njezino prepoznavanje u industrijskim procesima i okolišu. (→ infracrveno zračenje; molekularna spektroskopija)

Citiranje:

rotacijski spektar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/rotacijski-spektar>.