struka(e): fizika

moment inercije (moment tromosti) (znak I), fizikalna veličina koja opisuje inerciju čestice ili krutoga tijela pri promjeni brzine ili smjera rotacije; jednaka je zbroju umnožaka mase m i kvadrata udaljenosti r rotacijske osi od svake čestice koja čini tijelo, I = ∑miri². Moment inercije nekog tijela ovisi o obliku tijela, raspodjeli mase, položaju osi rotacije. Primjerice, ako je m masa tijela, r njegov polumjer, a os rotacije ujedno i os simetrije, moment inercije npr. šupljega valjka ili prstena iznosi I = mr², homogeno ispunjenoga valjka ili kružne ploče I = mr²/2, homogeno ispunjene kugle I = 2mr²/5. Moment inercije ovisi o odabiru rotacijske osi. Primjerice, moment inercije homogeno ispunjenoga štapa kojemu je rotacijska os okomita na dužinu štapa i nalazi se na polovici dužine štapa jest: I = mr²/12, a ako je rotacijska os na kraju štapa: I = mr²/3, gdje je r duljina štapa. Mjerna jedinica momenta inercije jest kilogram puta kvadratni metar (kg m²).

Citiranje:

moment inercije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/moment-inercije>.