struka(e): fizika

kruto tijelo, idealizirano tijelo nepromjenljiva oblika i volumena. Pod utjecajem vanjskih sila može mu se promijeniti gibanje, ali uzajamni razmak između bilo kojih dviju čestica ostaje nepromijenjen. U stvarnosti kruto tijelo ne postoji, ali su promjene oblika stvarnih tijela često, u usporedbi s volumenom tijela, tako male da se mogu zanemariti i stvarno se tijelo može proučavati kao kruto tijelo. (→ materijalna točka)

U klasičnoj fizici kruto tijelo primjenjuje se pri proučavanju rotacijskoga gibanja. Ako je kruto tijelo učvršćeno u nekoj točki, pod djelovanjem vanjske sile ono se zakreće oko osi koja prolazi kroz tu točku. Učinak djelovanja vanjske sile ovisi o položaju hvatišta sile, tj. o kraku sile. Vektorski produkt sile i kraka sile je moment sile, veličina kojom se opisuje uzrok kutne akceleracije.

Kruto tijelo je u ravnoteži ako je vektorski zbroj svih sila koje na nj djeluju jednak nuli i ako je algebarski zbroj svih momenata sila, s obzirom na svaku od tri bilo koje međusobno okomite osi, jednak nuli:

FR = FRxi + FRyj + FRzk = 0,

M0 = Mxi + Myj + Mzk = 0,

gdje su FR rezultantna sila, M0 rezultantni moment sila, 0 nulvektor, i, j, k jedinični vektori u smjerovima koordinatnih osi x, y i z.

Citiranje:

kruto tijelo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kruto-tijelo>.