struka(e): medicina
Moniz, Antonio Caetano de Abreu Freire Egas
portugalski neurolog i političar
Rođen(a): Avança, 29. XI. 1874.
Umr(la)o: Lisabon, 13. XII. 1955.
ilustracija
MONIZ, Antonio Caetano de Abreu Freire Egas

Moniz [muni'š], Antonio Caetano de Abreu Freire Egas, portugalski neurolog i političar (Avança, 29. XI. 1874Lisabon, 13. XII. 1955). Studirao medicinu u Coimbri, Bordeauxu i Parizu. God. 1911. postao je prvim profesorom neurologije na Sveučilištu u Lisabonu, gdje je radio do umirovljenja 1944. Uveo je i razvio angiografiju mozga (1927–37), koja je i danas jedna od temeljnih pretraga u neuroradiologiji. Sa suradnikom Almeidom Limom 1936. uveo je operaciju čeonoga režnja mozga (→ lobektomija) kao radikalnu terapiju u bolesnika s neizlječivim psihozama. Ta je metoda 1940-ih i 1950-ih god. doživjela veliku popularnost, ali je danas zamijenjena manje invazivnim metodama. Za uvođenje lobotomije i osnivanje psihokirurgije dobio je, zajedno s W. R. Hessom, Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1949. Bio je aktivan i u političkom životu (veleposlanik u Španjolskoj, ministar vanjskih poslova), vodio je portugalsku delegaciju na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1918.

Citiranje:

Moniz, Antonio Caetano de Abreu Freire Egas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/moniz-antonio-caetano-de-abreu-freire-egas>.