struka(e): fizika
Mottelson, Ben Roy
danski fizičar američkoga podrijetla
Rođen(a): Chicago, 9. VII. 1926.
Umr(la)o: Kopenhagen, 13. V. 2022.

Mottelson (engl. izgovor [mɔ'təlsən]), Ben Roy, danski fizičar američkoga podrijetla (Chicago, 9. VII. 1926Kopenhagen, 13. V. 2022). Diplomirao je na Sveučilištu Purdue u Indiani 1947., a doktorirao na Harvardovu sveučilištu 1950. Iste je godine otišao u Dansku, gdje je radio u Institutu za teorijsku fiziku (poslije Institut Nielsa Bohra) te u Nordijskom institutu za teorijsku atomsku fiziku u Kopenhagenu. Uspoređivao je teorijske modele atomskih jezgara s eksperimentalnim podatcima (1952–53), uveo je »učinak uparivanja« kojim je objasnio razlike u vrijednostima energije između atomskih jezgri s parnim i neparnim brojem nukleona (1957). Otkrio je da gibanje subatomskih čestica može jezgru atoma učiniti nesimetričnom. S Aageom Nielsom Bohrom i Jamesom Rainwaterom dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1975. za otkriće veze između kolektivnoga gibanja i gibanja čestica u atomskoj jezgri te za razvoj teorije o strukturi atomske jezgre koja počiva na toj povezanosti. U suradnji s Bohrom objavio je dvosveščanu enciklopedijsku monografiju Struktura atomske jezgre: gibanje pojedinačnih čestica (Nuclear Structure: Single Particle Motion, 1969) i Struktura atomske jezgre: deformacije atomske jezgre (Nuclear Structure: Nuclear Deformations, 1975). Bio je član Američke akademije umjetnosti i znanosti od 1971., Nacionalne akademije znanosti SAD-a od 1973., dopisni član JAZU-a (danas HAZU) od 1979.

Citiranje:

Mottelson, Ben Roy. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/mottelson-ben-roy>.