struka(e): likovne umjetnosti

Muzeji Ivana Meštrovića, složena muzejska ustanova posvećena očuvanju, istraživanju i promicanju djela i života Ivana Meštrovića, koji je Darovnicom hrvatskome narodu iz 1952. ostavio mnoga svoja djela, kuće i atelijere u Zagrebu i Splitu te obiteljsku grobnicu kraj Otavica. Sabor Republike Hrvatske donio je 1991. Zakon o Fondaciji Ivana Meštrovića i time objedinio Darovnicu u jedinstvenu organizaciju s administrativnim sjedištem u Zagrebu. Izmjenom zakona 2007. Fondacija Ivana Meštrovića preimenovana je u Muzeje Ivana Meštrovića, a administrativno središte preseljeno je u Split. Muzeji Ivana Meštrovića tako upravljaju Galerijom Meštrović i kompleksom nazvanim Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac u Splitu, Atelijerom Meštrović u Zagrebu te grobnicom obitelji Meštrović – crkvom Presvetoga Otkupitelja kraj Otavica.

Galerija Meštrović

Galerija Meštrović, umjetnički muzej sa stalnom izložbom radova Ivana Meštrovića. Smještena je na splitskim Mejama (Šetalište Ivana Meštrovića 46) u reprezentativnoj vili s atelijerom i parkom, koju je projektirao Meštrović (1931–39, s Lavoslavom Horvatom, Haroldom Bilinićem i Fabijanom Kaliternom). Ondje se čuvaju i izlažu njegova djela koja obuhvaćaju sva razdoblja umjetnikova stvaralaštva do 1946., među kojima su neka i remek-djela izvedena u mramoru (Kontemplacija, Psiha), bronci (Gospa s djetetom, Daleki akordi, Kiklop, Job), drvu (Žalosni anđeli i Veseli anđeli) i gipsu (Pietà). Uz muzejsku građu (skulpture, crteže, slike, arhitektonske nacrte i namještaj), Galerija čuva i dokumentaciju vezanu uz Meštrovićev život i opus (fotografije, arhivski materijal, pisma, osobne dokumente i dr.).

Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac

Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac, sakralno-umjetnička cjelina na splitskim Mejama (Šetalište Ivana Meštrovića 39). Nastala je na imanju s ostatcima građevina obitelji Capogrosso iz XVI. st., a koje je 1939. Meštrović kupio, znatno nadogradio i prenamijenio. Danas se u tom kompleksu nalazi crkva Sv. križa, u kojoj su izložene Meštrovićeve antologijske drvene skulpture s motivima iz života Isusa Krista: figura Raspeće (1916) i dvadeset osam reljefa (1917–50).

Atelijer Meštrović

Atelijer Meštrović, umjetnički muzej u Zagrebu sa stalnom izložbom radova Ivana Meštrovića. Nalazi se na Gornjem gradu (Mletačka 8), u dijelu kompleksa koji je početkom 1920-ih Meštrović kupio i adaptirao (s Viktorom Kovačićem, Haroldom Bilinićem i Dragom Iblerom). U autentičnom ambijentu nekadašnjega umjetnikova doma i atelijera izložena su djela od prvih studentskih radova do radova s početka II. svjetskoga rata, od ranih impresionističko-simbolističkih radova (Laokoon mojih dana) i secesijski djela (Ruke), dijelova Kosovskog ciklusa (Kraljević Marko na šarcu, Miloš Obilić, Udovica), ekspresionističkih biblijskih likova (Sv. Ivan Krstitelj, Mojsije) i ženskih portreta (Ruža Meštrović) do klasično oblikovanih kipova (Čekanje, Na odmoru). Uz skulpture izloženi su i Meštrovićevi crteži, grafike i reljefi.

Crkva Presvetog Otkupitelja

Crkva Presvetog Otkupitelja, ujedno i grobnica obitelji Meštrović, koju je umjetnik podigao kraj Otavica 1926–30. sa suradnicima Haroldom Bilinićem i Lavoslavom Horvatom te bogato kiparski opremio uz pomoć niza hrvatskih kipara (Grga Antunac, Antun Augustinčić, Ivo Lozica, Marijan Matijević, Dragutin Orlandini i Vanja Radauš).

Citiranje:

Muzeji Ivana Meštrovića. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/muzeji-ivana-mestrovica>.